پرسش های متداول تعمیرات تخصصی کیوسرا

کج چاپ کردن پرینتر

علت کج چاپ کردن پرینتر

معرفی قطعات پرینتر

معرفی قطعات پرینتر و کاربرد آن ها

دلیل وصل نشدن پرینتر به لپ تاپ و راه حل های رفع مشکل

دلیل وصل نشدن پرینتر به لپ تاپ و راه حل های آن

نحوه بیرون آوردن کارتریج از پرینتر

آموزش از بین بردن لکه و نقاط کثیف پرینتر

نکشیدن کاغذ توسط پرینتر

علت نکشیدن کاغذ توسط پرینتر

چرا دستگاه کپی روشن نمی شود ؟

چرا دستگاه کپی روشن نمیشود ؟

تعمیرات دستگاه کپی

چگونه هزینه ی چاپ در پرینتر را به حداقل برسانم ؟

چرا دستگاه کپی کیوسرا کپی نمی گیرد؟

چرا دستگاه کپی کیوسرا کپی نمی گیرد؟