پرسش های متداول تعمیرات تخصصی کپی

معرفی قطعات پرینتر

معرفی قطعات پرینتر و کاربرد آن ها

اشعه در دستگاه کپی

آیا دستگاه کپی اشعه دارد؟

فارسی کردن اعداد در اکسل

فارسی کردن اعداد در اکسل

مشکلات رایج تلویزیون

مشکلات رایج تلویزیون

چه کاغذهایی در صنعت چاپ و پرینتر کاربرد دارد؟

چه کاغذهایی در صنعت چاپ و پرینتر کاربرد دارد؟

اتصال چاپگر به وای فای

نحوه اتصال چاپگر به وای فای به چه صورت است؟

نحوه پاک کردن حافظه پرینتر

چگونه حافظه پرینتر را پاک کنیم؟

چگونه با پرینتر معمولی پرینت دو رو بگیریم ؟

چگونه با پرینتر معمولی پرینت دو رو بگیرم ؟