اشتراک گذاری

فناوری صنعت کپی

اختراع فن چاپ و فناوری صنعت کپی درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آسوریان چند هزار سال قبل از میالد بر خشت هایی از گلرس مهر میزدند .استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سالها ی ۲۵۰ و ۲۵۱ در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پیشنگ بود و حروف هم از گلرس ساخته میشد. حروف دستی و حروف قلعی که پس از آنها به کارآمد، هیچ یک رواجی نیافت، بر عکس حروف چوبی متداول شد. تا اینکه در سال ۵۵۲، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطالع از کار چینی ها ، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد.

حروف متحرک را چینیها اختراع کردند، ولی گوتنبرگ که حرفه اش زرگری بود، آلیاژ مناسب برای ریخته گری حروف را از سرب و آنتی موآن به دست آورد و سپس نسبت هر یک از این دو فلز را به گونه ای انتخاب کرد که حروف بیش از حد سخت و نرم نباشند. وی برای مرکب چاپ هم فرمول مناسبی یافت و خالصه با رفع موانع و حل مشکالت عمل چاپ را میسر و اجرایی کرد.

تقریبا ۲ سال پس از نخستین تلاش های گوتنبرگ در امر چاپ ،این صنعت با استفاده از سطوح برجسته در ونیز، فلورانس، پاریس و لیون در حدی مختصر و محدود رواج یافت. اما دستگاه چاپ گوتنبرگ، به علت هزینه ها ی بسیار زیاد فقط برای ثروتمندان قابل دسترسی بود و به همین دلیل تا مدت ها ی طوالنی استقبال چندانی از آن نشد. ۹۲۲ سال پس از اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، نمایشنامه نویسی آلمانی به نام آلوئیس زنه فلدر، چاپ سنگی یا لیتو گرافی را درسال ۶۹ میالدی اختراع کرد .

فناوری صنعت کپی

هر سنگی که متن یا تصویر با این روش روی آن نقش می بست ، برای چاپ حدود ۵۲ نسخه عملکرد مطلوب داشت و پس از آن نقش روی سنگ قابل چاپ نبود. تعمیرات دستگاه کپی از اینجا آغاز شد اگر چه درباره شروع چاپ سنگی در ای ران روایات متعددی وجود دارد، به نظر می رسد چاپ سنگی را برای نخستین بار  میرزا صالح شیرازی در تبریز راه اندازی کرد.

میرزا صالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهای جدید به اروپا رفته بود، در بازگشت یک دستگاه چاپ سنگی با خود به تبریز آورد که آن را در سال ۵۲ قمری راه انداخت .چاپخانه سنگی طی مدت کوتاهی در تهران و بعد اصفهان و سپس سایر شهرهای ایران تاسیس شد و بیش از ۵۲ سال تنها روش چاپ در ایران بود و تا اواخر دوره قاجار ، هر چه در ایران چاپ می شد، به روش چاپ سنگی بود.

البته هشت سال قبل از ورود چاپ سنگی به ایران چاپ سربی نیز راه اندازی شده بود، ولی به علت هزینه و زحمت زیاد آن ، پس از ورود چاپ سنگی ، کنار گذاشته شد و بعدها در اواخر دوره قاجار دوباره حروف سربی و استفاده از آن رایج گردید. طریقه چاپ سربی روش نسبتا ساده ای بود : کاغذ روی صفحه ای متشکل از حروف برجسته سربی و آغشته به مرکب فشرده می شد و بر اثر فشار، حروف بر صفحه کاغذ نقش می بست .

حروفچینی روزنامه نیز نخست به صورت دستی انجام می گرفت، ولی بعدها این کار با دستگاه ها یی که معمول ترین آنها »الینو تایپ« بود، صورت پذیرفت. دستگاه حروفچینی خودکاری الینوتایپ در سال ۱۱۹ میالدی ساخته شد. و بدین ترتیب سرعت چاپ به تدریج فزونی یافت.

تاریخچه فناوری صنعت کپی

 • مهر های استوانه ای

در فناوری صنعت کپی قبل از میلاد مسیح آسیایی ها مهر های استوانه ای را ساختند و به راهکاری خوب برای ثبت نقشه ها دست یافتند .

 • مهر های چوبی

فناوری یاد شده به علت مشکل نگهداری و حفظ مهر های گلی آن هم قبل از میلادی توسط چینی ها به مدل های چوبی تبدیل شد .

تنظیم رنگ دستگاه کپی در این مقاله 

 • حروف های سفالی و مسی

در قرن یازدهم میالدی چین فناوری حروف سفالی و در قرن پانزدهم در کشور کره فناوری حروف مسی را برای چاپ استفاده کردند

 • حروف فلزی متحرک

فناوری های ثبت و چاپ با حروف متحرک در سال ۰۵۵۲ میلادی با زحمات بی دریغ یوهانس گوتنبرگ در شهر مانیس آلمان به اوج خود رسید و به طور رسمی چاپ را اختراع کرد

 • ماشین حروف چینی

اتمارگن تالر که آلمانی بود توانست ماشین الینوتایپ  سطر چین را اختراع کند . این اختراع در زمان خود موفقیت بسیار بزرگی بوده .

 • دستگاه حروف چینی منو تایپ

در این ماشین ابتدا تمام متن خبر را روی نوار کاغذی ویژه پانچ می کردند . سپس نوار به دستگاه حروف ریزی منتقل می شد . دستگاه حروف ریزی تمام متن خبر را به صورت تک تک حروف ریزی می کرد .

 • فناوری صنعت کپی با منوفتو یا دستگاه فتوستر

عمل انعکاس حروف روی فیلم توسط این دستگاه مجهز به سیستم اپتیک صورت می گرفت .

 • فناوری صنعت کپی با منوفتو یا دستگاه فتوستر

عمل انعکاس حروف روی فیلم توسط این دستگاه مجهز به سیستم اپتیک صورت می گرفت .

 • دستگاه حروف چینی الینوترون

در این دستگاه مراحل کار قابل کنترل بود است و حروف تایپ شده روی نوار ضبط می شود و از طریق الکترونیکی و علایم ویدیویی انتقال تصویر و حروف بر روی فیلم منعکس می شد. سرعت این دستگاه در زمان خود چشمگیر بود .

 • فناوری صنعت کپی دستگاه اسکنر

از اواسط سال ۰۶۹۵ دکتر ها با ارائه ی سیستمی نوین و ساخت دستگاه اسکنر تحول بزرگی در حروف چینی و فتولیتوگرافی به وجود آوردند . این فناوری عظیم امکان پیمایش تصویر متون را فراهم آورد .

 • اشعه ی لیزر

در سال ۰۶۰۹ فناوری اشعه ی لیزر در دستگاه های فتولیتوگرافی و حروف چینی به کار گرفته شد از سوی دیگر نیاز به ایجاد تصاویر رنگی به توسعه ی فناوری تولید فیلم منجر شد و در سال های ۰۶۹۵ و ۰۶۹۹ در آلمان و ایاالت متحده فیلم های چند الیه عرضه شد .

 • فناوری صنعت کپی ایمیج ستر

این دوره ی جدید با عملیات نگاشت تصاویر متون به کمک فناوری ایمیج سترها آغاز شد . در این دستگاه ها اطالعات، ضمن بازخانی ، مستقیما بر روی فیلم های تفکیکی نگاشته می شود .در این فناوری ما هم یک فیلم و یک پلیت از این دستگاه می گیریم . پلیت ستر :با عرضه ی این محصول در بازار جهان تحولی عظیمی رخ داده است که تولید کنندگان با مسائل جدید مواجه شدند . از جمله نیاز به کنترل کیفیت باالتر ، حذف مراحل تولید ، مصرف کمتر نیروی انسانی ، برق و مواد شیمیایی و.. . در این فناوری ما می توانیم تمام اطالعات خود را فقط بر روی پلیت ) زینک) منتقل کنیم.

لینک های مرتبط : فرایند الکتروفتوگرافی / مرکز سخت افزار ایران / مرکز تعمیرات copy / مرکز تعمیر copy / مرکز تعمیر کپی / برندهای دستگاه کپی / برندهای دستگاه copy / فرایند Electrophotography / فناوری صنعت copy / مرکز تعمیرات کپی /  تعمیرات تبلت  / تعمیرات لپ تاپ  / بازیابی اطلاعات

امتیاز شما به این نوشته

مشکلت حل نشده؟😟 معطل چی هستی ؟!🤔 گوشی رو بردار و با 62948(021) تماس بگیر، مشاوره رایگانه!🤩