سوالات متداول در مورد مشکلات ماشین های اداری

پاسخ به سوالات متداول ماشین های اداری یکی دیگر از صدها خدمات ارائه شده در مرکز تعمیر دستگاه کپی می باشد. بررسی سوالات متداول تعمیرات تخصصی و پاسخگویی به آن ها توسط متخصصین تعمیرات کپی انجام می گردد. بررسی پرسش ها به این گونه است که متخصصین نمایندگی دستگاه کپی در ابتدا سوالات متداول را مطالعه می کنند. سپس با در نظر گرفتن برخی از اصول ، سوال ها را جهت پاسخگویی انتخاب می کنند.

در انتخاب پرسش ها دو اصل در نظر گرفته شده است. اصل اول پرتکرار بودن پرسش ها است ، بدین معنا که این پرسش توسط طیف وسیعی از کاربران مطرح شده باشد. این موضوع نشان می دهد که کاربران زیادی با این پرسش مواجه شده و با آن دست به گریبان هستند. بنابراین کارشناسان تعمیرات تخصصی، با توجه به نیاز مخاطب به پاسخگویی پرسش ها می پردازند.

اصل دوم در انتخاب پرسش ها ، کاربردی بودن آن ها است. پرسش های کاربردی سوالاتی هستند که منظور از کاربردی بودن این است که ، پرسش مورد نظر برای طیف وسیعی از کاربران ، مفید باشد. به عنوان مثال ، پاسخ به پرسش هایی که جهت بهره مندی از امکانات دستگاه ، آشنایی با قطعات مختلف آن و استفاده ی بهینه ی از دستگاه مفید هستند ، در اولویت است.

سوالات متداول در مورد مشکلات ماشین های اداری

پاسخ به سوالات متداول کاربران ماشین های اداری

پاسخ به سوالات متداول ، توسط متخصصین ماشین های اداری انجام می شود. کاربران گرامی دستگاه های پرینتر ، دستگاه کپی ، فکس ، اسکنر و… می توانند تمامی پرسش های خود را در ارتباط با محصولات  مطرح نمایند. سوالات مربوط به هر بخش توسط کارشناسان همان دستگاه پاسخگویی می شود. به عنوان مثال، سوالات مربوط به تعمیر پرینتر توسط کارشناسان پرینتر پاسخ داده می شود. کارشناسان در اسرع وقت پاسخگویی به سوالات را انجام خواهند داد. کاربران گرامی  جهت مطرح نمودن پرسش های خود می توانند یکی از راه های ارتباطی موجود در سایت را انتخاب نمایند.  پاسخ به پرسش ها با زبانی ساده و قابل فهم انجام خواهد شد ، بدین ترتیب مطالعه ی این بخش برای کاربران گرامی با هر سطح از دانش مفید خواهد بود.