اشتراک گذاری

رفع error دستگاه کپی شارپ

ارسال نشدن فکس

نکاتی درباره جلوگیری از گیر کردن کاغذ در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • با انتخاب انواع صحیح رسانه چاپی، می‌توان از اکثر گیر کردن ها جلوگیری کرد.
 • هرگز بیش از اندازه کاغذ در سینی دستگاه کپی چندمنظوره قرار ندهید. مطمئن شوید که سطح کاغذ زیر علامت ظرفیت کاغذ در داخل سینی باشد.
 • هنگامی که دستگاه در حال چاپ است، کاغذ را از سینی بیرون نیاورید.
 • کاغذها را قبل از قرار دادن در دستگاه کپی چندمنظوره، کمی خم کرده، باد بزنید و صاف کنید.
 • از کاغذهای تاخورده، مرطوب، یا پیچ و تاب خورده استفاده نکنید.
 • هرگز انواع مختلف کاغذ را باهم در سینی دستگاه کپی چندمنظوره قرار ندهید.
 • مطمئن شوید که سمت صحیح و قابل چاپ رسانه چاپی در سینی و تغذیه‌کننده دستی رو به بالا قرار گرفته باشد.

نکاتی برای رفع مشکل گیر کردن دائمی کاغذ در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • ممکن است این مشکل به علت وجود تعداد بسیار زیادی کاغذ در سینی دستگاه کپی چندمنظوره باشد. کاغذهای اضافی را از سینی خارج کنید.
 • ممکن است وجود این مشکل به این علت باشد که نوع کاغذیکه استفاده می کنید، مناسب نیست. شما باید تنها از کاغذ مناسب دستگاه خود استفاده کنید؛ برای شناخت نوع مناسب کاغذ برای دستگاه خود می توانید به دفترچه راهنمای دستگاه خریداری شده مراجعه بفرمایید.
 • ممکن است خرده‌ریز کاغذ در داخل دستگاه گیر کرده باشد. قاب جلوی دستگاه را باز کرده و آشغال ها را از دستگاه خارج کنید.
 • اگر سند در دستگاه قرار نمی گیرد، ممکن است لازم باشد پد لاستیکی ADF تعویض شود؛ برای این منظور می توانید با نمایندگی اصلی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.

کشیده نشدن چند برگ کاغذ باهم به داخل دستگاه کپی شارپ

 • شاید انواع مختلف کاغذ در سینی قرار داده شده باشند (فقط کاغذهایی با یک نوع و وزن را در دستگاه قرار دهید.)
 • ممکن است کشیده شدن چند برگ، باعث گیر کاغذ شده است؛ پس لازم است گیر کاغذ را برطرف کنید (برای این منظور لازم است مطلب رفع مشکل گیر کردن کاغذ را برطرف کنید.)

اگه می خوای دستگاه کپی یا پرینتر بخری، از کارشناس تعمیر دستگاه کپی کمک بگیر!

رفع مشکل کشیده نشدن کاغذ به داخل دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • موانع موجود در داخل دستگاه را رفع کنید.
 • ممکن است کاغذ به شکل صحیح در دستگاه قرار داده نشده است. کاغذ را از سینی بردارید و دوباره آن را به طور صحیح قرار دهید.
 • ممکن است تعداد کاغذهای داخل سینی زیاد باشند؛ کاغذهای اضافی را از دستگاه خارج کنید.
 • ممکن است به این علت باشد که کاغذ خیلی ضخیم است. شما باید تنها از کاغذ مناسب دستگاه خود استفاده کنید؛ برای شناخت نوع مناسب کاغذ برای دستگاه خود می توانید به دفترچه راهنمای دستگاه خریداری شده مراجعه بفرمایید.
 • اگر سند در دستگاه قرار نمی گیرد، ممکن است لازم باشد پد لاستیکی ADF تعویض شود؛ برای این منظور می توانید با نمایندگی اصلی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.

حل مشکل چسبیدن کاغذها به هم در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • از مقدار کاغذ داخل سینی مطمئن شوید که مقدار کاغذ داخل سینی خیلی زیاد نباشد. سینی می تواند تا ١۵٠ برگ کاغذ را در خود جا دهد؛ البته این مقدار
 • به ضخامت کاغذ بستگی دارد.
 • مطمئن شوید که از نوع صحیح کاغذ استفاده می کنید.
 • کاغذ را از سینی بیرون آورده و آن را کمی خم کرده و باد بزنید.
 • آب و هوای مرطوب ممکن است باعث چسبیدن بعضی کاغذها به یکدیگر شود.

رفع مشکل تاب برداشتن کاغذ حین چاپ در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • مطمئن شوید که کاغذ به شکل صحیح در چاپگر قرار داده شده است.
 • نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی نمایید. دو عامل دمای بالا و رطوبت می توانند موجب تاب برداشتن کاغذ شوند.
 • دسته کاغذ موجود در سینی را پشت و رو کنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ١٨٠ درجه بچرخانید.

رفع مشکل چروک شدن کاغذ در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • مطمئن شوید که کاغذ درست در چاپگر قرار داده شده است.
 • نوع و کیفیت کاغذ را بازبینی کنید.
 • دسته کاغذ موجود در سینی را پشت و رو کنید. همچنین کاغذ موجود در سینی را ١٨٠ درجه بچرخانید.

رفع مشکل ایجاد شدن خال های تونر روی کاغذ چاپ شده در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • ممکن است کاغذ موردِاستفاده با مشخصات کاغذ هم‌خوانی نداشته باشد؛ بعنوان مثال، کاغذ خیلی مرطوب یا خیلی زبر باشد.
 • ممکن است مسیر عبور کاغذ نیاز به تمیز کردن داشته باشد.

رفع مشکل برخی حذف شدگی ها در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • اگر بخش های محو، بیشتر به شکل دایره بوده و به صورت اتفاقی روی کاغذ قرار گرفته باشند:
 • ممکن است فقط یک برگ کاغذ اشکال داشته باشد؛ کار چاپ را تکرار کنید.
 • میزان رطوبت کاغذ یکنواخت نیست یا نقاط مرطوب روی سطح کاغذ وجود دارد؛ کاغذی با مارک دیگر را امتحان کنید.
 • دسته کاغذ اشکال دارد. مراحل ساخت ممکن است باعث پس زده شدن جوهر از برخی بخش ها شود. کاغذی با نوع یا مارکی دیگر را امتحان کنید.
 • گزینه چاپگر را تغییر دهید و دوباره سعی کنید.
 • اگر با انجام این مراحل، مشکل برطرف نشد با نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.

می دونی علت روشن شدن چراغ کارتریج چیه؟ میدونی چه جوری میشه این مشکلو حل کرد؟

رفع مشکل وجود نقاط سفید در صفحات در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • ممکن است کاغذ بیش از حد زیر بوده و گرد و غبار کاغذ روی دستگاه های داخلی چاپگر قرار گرفته باشد یعنی ممکن است نوار کثیف شده باشد. بخش های داخلی دستگاه خود را تمیز کنید و با نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.
 • ممکن است مسیر عبور کاغذ نیاز به تمیز کردن داشته باشد. با نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.

رفع مشکل پخش شدگی تونر در صفحات چاپی دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • بخش های داخلی را تمیز کنید.
 • نوع و کیفیت کاغذ را چک کنید.
 • کارتریج تونر را تعویض کنید.
 • اگر با انجام دادن کارهای ذکر شده در بالا مشکل دستگاه حل نشد؛ ممکن است دستگاه به تعمیر نیاز داشته باشد. با نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.

رفع مشکل تغییر شکل کاراکترها در صفحات چاپی در دستگاه کپی شارپ چندمنظوره

 • اگر شکل نویسه ها درست نیست و تصاویر توخالی ایجاد می شود؛ ممکن است کاغذها خیلی صیقلی باشند. برای حل مشکل، کاغذ متفاوتی را امتحان کنید.
 • اگر شکل نویسه ها درست نیست و اثری موجی ایجاد می شود؛ ممکن است بخش اسکنر به سرویس نیاز داشته باشد. برای انجام سرویس، با نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.

رفع error دستگاه کپی شارپ

نمایندگی رفع error دستگاه کپی شارپ/ نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی شارپ

نمایندگی رسمی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی رسمی رفع error دستگاه کپی شارپ

نمایندگی اصلی رفع error دستگاه کپی شارپ/ نمایندگی اصلی تعمیرات دستگاه کپی شارپ

نمایندگی تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ/ نمایندگی تعمیرات دستگاههای کپی شارپ

نمایندگی تعمیر رفع error دستگاه کپی شارپ/ نمایندگی تعمیر تعمیرات دستگاه کپی شارپ

نمایندگی تعمیرات رفع error دستگاه کپی شارپ/ نمایندگی تعمیرات تخصصی تعمیرات دستگاه کپی شارپ

نمایندگی تعمیر تخصصی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی تعمیر تخصصی رفع error دستگاه کپی شارپ

نمایندگی خدمات پس از فروش مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی خدمات پس از فروش تعمیرات دستگاه کپی

نمایندگی رسمی فروش و رفع error دستگاه کپی شارپ/ نمایندگی رسمی فروش تعمیرات دستگاه کپی شارپ

نمایندگی اصلی فروش مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی اصلی فروش تعمیرات دستگاه کپی شارپ

فروش دستگاه فتوکپی شارپ با گارانتی اصلی / فروش دستگاه و رفع error دستگاه کپی شارپ

امتیاز شما به این نوشته

مشکلت حل نشده؟😟 معطل چی هستی ؟!🤔 گوشی رو بردار و با 62948(021) تماس بگیر، مشاوره رایگانه!🤩