اشتراک گذاری

تغییر کاراکترها در صفحات دستگاه کپی

ممکن است شکل نوشته ها بعد از چاپ عوض شود. مشکل تغییر کاراکترها در صفحات دستگاه کپی دو علت عمده دارد  ؛ یکی صیقلی بودن بیش از حد کاغذها ، دوم خرابی اسکنر که در این صورت مشکل  مربوط به تنظیمات چاپگراست و با بررسی پیکربندی چاپگر (printer) و اِعمال برخی تغییرات احتمالی در آن مشکل قابل رفع است .

 • اگر شکل نویسه ها درست نیست و تصاویر توخالی ایجاد می شود؛ ممکن است کاغذها خیلی صیقلی باشند. برای حل مشکل، کاغذ متفاوتی را امتحان کنید.
 • اگر شکل نویسه ها درست نیست و اثری موجی ایجاد می شود؛ ممکن است بخش اسکنر به سرویس نیاز داشته باشد. برای انجام سرویس، با نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی چندمنظوره تماس بگیرید.
تغییر کاراکترها در صفحات دستگاه کپی

تغییر کاراکترها در صفحات دستگاه کپی

 • نمایندگی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی رسمی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی رسمی تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی اصلی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی اصلی تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی تعمیرات دستگاه فتوکپی شارپ/ نمایندگی تعمیرات دستگاههای کپی شارپ
 • نمایندگی تعمیر دستگاه فتوکپی شارپ/ نمایندگی تعمیر تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی تعمیرات تخصصی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی تعمیرات تخصصی تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی تعمیر تخصصی مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی تعمیر تخصصی تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی خدمات پس از فروش مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی خدمات پس از فروش تعمیرات دستگاه کپی
 • نمایندگی رسمی فروش مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی رسمی فروش تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • نمایندگی اصلی فروش مرکز تعمیرات کپی شارپ/ نمایندگی اصلی فروش تعمیرات دستگاه کپی شارپ
 • فروش دستگاه فتوکپی شارپ با گارانتی اصلی / فروش دستگاه فتوکپی شارپ با گارانتی اصلی
امتیاز شما به این نوشته

مشکلت حل نشده؟😟 معطل چی هستی ؟!🤔 گوشی رو بردار و با 62948(021) تماس بگیر، مشاوره رایگانه!🤩