اشتراک گذاری

تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba

دستگاه کپی رنگی toshiba انواع مختلفی دارد که هرکدام برای تعمیرات، تیم مخصوص خود را می طلبد؛ چون اصولاً برندهای متفاوت از قطعات و ساختار یکسان در ساخت دستگاه کپی خود استفاده نمی کنند؛ بنابراین با توجه به نوع خرابی و مشکل به وجود آمده، تیم متخصص، آن را رفع می کند . تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba با استفاده از تیمی مجرب و کاردان به منظور انجام این امور، آماده ی خدمت رسانی به مشتریان می باشد .

فناوری صنعت کپی

اختراع فن چاپ و فناوری صنعت کپی درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آسوریان چند هزار سال قبل از میالد بر خشت هایی از گلرس مهر میزدند .استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سالها ی ۲۵۰ و ۲۵۱ در چین آغاز شد. مخترع این حروف فردی به نام پیشنگ بود و حروف هم از گلرس ساخته میشد. حروف دستی و حروف قلعی که پس از آنها به کارآمد، هیچ یک رواجی نیافت، بر عکس حروف چوبی متداول شد. تا اینکه در سال ۵۵۲، گوتنبرگ ظاهرا بدون اطالع از کار چینی ها ، حروف قابل انتقال را اختراع کرد و برای هر یک از حروف الفبا یک حرف جداگانه به کار برد .

حروف متحرک را چینیها اختراع کردند، ولی گوتنبرگ که حرفه اش زرگری بود، آلیاژ مناسب برای ریخته گری حروف را از سرب و آنتی موآن به دست آورد و سپس نسبت هر یک از این دو فلز را به گونه ای انتخاب کرد که حروف بیش از حد سخت و نرم نباشند. وی برای مرکب چاپ هم فرمول مناسبی یافت و خالصه با رفع موانع و حل مشکالت عمل چاپ را میسر و اجرایی کرد. تقریبا ۲ سال پس از نخستین تلاش های گوتنبرگ در امر چاپ ،این صنعت با استفاده از سطوح برجسته در ونیز، فلورانس، پاریس و لیون در حدی مختصر و محدود رواج یافت. اما دستگاه چاپ گوتنبرگ، به علت هزینه ها ی بسیار زیاد فقط برای ثروتمندان قابل دسترسی بود و به همین دلیل تا مدت ها ی طوالنی استقبال چندانی از آن نشد.

۹۲۲ سال پس از اختراع دستگاه چاپ گوتنبرگ، نمایشنامه نویسی آلمانی به نام آلوئیس زنه فلدر، چاپ سنگی یا لیتو گرافی را درسال ۶۹ میالدی اختراع کرد .هر سنگی که متن یا تصویر با این روش روی آن نقش می بست ، برای چاپ حدود ۵۲ نسخه عملکرد مطلوب داشت و پس از آن نقش روی سنگ قابل چاپ نبود. تعمیرات دستگاه کپی از اینجا آغاز شد اگر چه درباره شروع چاپ سنگی در ای ران روایات متعددی وجود دارد، به نظر می رسد چاپ سنگی را برای نخستین بار  میرزا صالح شیرازی در تبریز راه اندازی کرد.

میرزا صالح که از سوی دولت ایران برای فراگیری هنرهای جدید به اروپا رفته بود، در بازگشت یک دستگاه چاپ سنگی با خود به تبریز آورد که آن را در سال ۵۲ قمری راه انداخت .چاپخانه سنگی طی مدت کوتاهی در تهران و بعد اصفهان و سپس سایر شهرهای ایران تاسیس شد و بیش از ۵۲ سال تنها روش چاپ در ایران بود و تا اواخر دوره قاجار ، هر چه در ایران چاپ می شد، به روش چاپ سنگی بود.

البته هشت سال قبل از ورود چاپ سنگی به ایران چاپ سربی نیز راه اندازی شده بود، ولی به علت هزینه و زحمت زیاد آن ، پس از ورود چاپ سنگی ، کنار گذاشته شد و بعدها در اواخر دوره قاجار دوباره حروف سربی و استفاده از آن رایج گردید. طریقه چاپ سربی روش نسبتا ساده ای بود : کاغذ روی صفحه ای متشکل از حروف برجسته سربی و آغشته به مرکب فشرده می شد و بر اثر فشار، حروف بر صفحه کاغذ نقش می بست .حروفچینی روزنامه نیز نخست به صورت دستی انجام می گرفت، ولی بعدها این کار با دستگاه ها یی که معمول ترین آنها »الینو تایپ« بود، صورت پذیرفت. دستگاه حروفچینی خودکاری الینوتایپ در سال ۱۱۹ میالدی ساخته شد. و بدین ترتیب سرعت چاپ به تدریج فزونی یافت.

تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba

نمایندگی تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba/ نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی رنگی

نمایندگی رسمی مرکز تعمیرات کپی / نمایندگی رسمی تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba

تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba/ قیمت هر برگ کپی رنگی toshiba/ قیمت دستگاه کپی toshiba رنگی نو

دستگاه کپی toshiba رنگی ارزان / مرکز تعمیرات کپی toshiba رنگی/ مرکز تعمیر دستگاه کپی رنگی toshiba

مرکز تعمیرات دستگاه کپی رنگی toshiba/ کارگاه دستگاه کپی رنگی toshiba/ کارگاه تعمیرات کپی رنگی

کارگاه تعمیرات دستگاه کپی رنگی/ کارگاه تعمیر کپی رنگی toshiba/ کارگاه تعمیر دستگاه کپی toshiba

تعمیرکننده دستگاه کپی toshiba/ تعمیرکننده کپی رنگی toshiba/ تعمیرکار دستگاه کپی/ تعمیرکار کپی رنگی

مرکز تعمیرات فتوکپی / مرکز تعمیر فتوکپی رنگی toshiba/ مرکز تعمیرات دستگاه فتوکپی رنگی toshiba

مرکز تعمیر دستگاه فتوکپی رنگی/ کارگاه دستگاه فتوکپی رنگی/ کارگاه تعمیر فتوکپی رنگی toshiba

کارگاه تعمیرات فتوکپی رنگی/ کارگاه تعمیر دستگاه فتوکپی رنگی/ کارگاه تعمیرات دستگاه فتوکپی

تعمیرکننده دستگاه فتوکپی رنگی / تعمیرکار دستگاه فتوکپی رنگی/ مرکز تعمیر دستگاه کپی toshiba

مرکز تعمیر دستگاه کپی ریکو / مرکز تعمیر دستگاه کپی شارپ / تعمیرکننده فتوکپی رنگی toshiba

مرکز تعمیر دستگاه کپی
امتیاز شما به این نوشته

مشکلت حل نشده؟😟 معطل چی هستی ؟!🤔 گوشی رو بردار و با 62948(021) تماس بگیر، مشاوره رایگانه!🤩